Skontaktuj się z nami: +48 666 885 991

PL EN

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Oto jest pytanie…

Umowy cywilnoprawne odgrywają istotną rolę i regulują różnorodne aspekty współpracy między stronami. Dwie najpopularniejsze formy takich umów to umowa o dzieło i umowa zlecenia.

Choć często stosowane zamiennie, różnią się one dość znacznie, zarówno pod względem prawnym, jak i praktycznym. Warto znać te różnice, bez względu na to, czy jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, pracodawcą czy pracownikiem. Przyjrzymy się bliżej, czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia, jakie są ich główne cechy, a także jakie konsekwencje niosą za sobą dla obu stron. Dzięki temu łatwiej będzie wybrać odpowiednią formę współpracy, dostosowaną do specyfiki wykonywanych zadań i oczekiwań.

Najważniejsze różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło:

 

UMOWA-ZLECENIE

  • zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania i nie ponosi odpowiedzialności za efekt,
  • w umowie wskazywane jest miejsce, w którym będzie wykonywane zlecenie.

UMOWA O DZIEŁO:

  • wykonawca dzieła jest zobligowany do osiągnięcia konkretnego rezultatu, za który zamawiający wypłaci wynagrodzenie (w umowie warto ustalić szczegóły samego dzieła),
  • najczęściej wykonawca decyduje o tym, gdzie i kiedy pracuje.

Od 01.01.2018 została znacznie ograniczona możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich — w zasadzie można je stosować tylko i wyłącznie w poniższych dziedzinach. Jeżeli zawarta umowa mieści się w poniższym zakresie, w jej treści powinien być punkt dotyczący przeniesienia tych praw.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, 50% koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane tylko w przypadku gdy przychody uzyskiwane są z tytułu działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów
  5. publicystycznej.

Jeśli uzyskane przez podatnika przychody nie będą mogły być zakwalifikowane do jednej z wymienionych dziedzin, nie będzie możliwe zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zapraszamy do współpracy z nami!! Nasze biuro rachunkowe w Łodzi, ul. Brukowa 12 wyręczy wszystkie firmy współpracujące na powyższych zasadach.

Rozliczymy płace, pomożemy w wystawieniu rachunków do umów zleceń i o dzieło.