Skontaktuj się z nami: +48 666 885 991

PL EN

Czym jest numer REGON

Jeśli jesteś właścicielem firmy lub planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, zetkniesz się, a prawdopodobnie już miałeś kontakt, z pojęciem REGON. Dlaczego numer REGON jest ważny i w jaki sposób wiąże się z Twoją firmą? Czy można nie posiadać numeru REGON?

Co to jest numer REGON i do czego służy?

REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej, to system identyfikacyjny stosowany w Polsce od lat 60 XX. wieku do rejestracji podmiotów gospodarczych. Numer REGON jest unikalnym numerem identyfikacyjnym nadawanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) każdej jednostce gospodarczej działającej na terenie Polski i ma on niezwykle ważne znaczenie w systemie gospodarczym kraju.

Skąd wiadomo, ile firm działa w Polsce w branży np. rachunkowo-księgowej? Skąd wiadomo, ile firm działa w województwie łódzkim? Skąd wiadomo, jakiej wielkości firmy dominują w Polsce północnej, a jakie na południu kraju?

To wszystko dane statystyczne, których zbieranie jest możliwe dzięki numerowi REGON. Rejestr REGON (czyli wspomniany Rejestr Gospodarki Narodowej) daje zatem statystyczny obraz struktury krajowego rynku. 

Komu jest nadawany numer REGON?

REGON nadawany jest przez GUS m.in. osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, osobom prawnym (np. spółkom kapitałowym) czy jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Nadanie identyfikatora REGON jest obecnie dużo łatwiejszym procesem, niż to było lata temu. Kiedyś niezbędna była wizyta w oddziale GUS, dziś wniosek o wpis do rejestru REGON odbywa się z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów rejestracyjnych przez podmiot gospodarczy – w zależności od formy prawnej – do CEIDG lub do KRS.

Wyjątek stanowią jedynie niektóre podmioty takie jak np. spółki kapitałowe w organizacji, uczelnie, partie polityczne, wspólnoty mieszkaniowe – w ich przypadku, aby uzyskać wpis do rejestru, potrzebny jest odpowiedni formularz – „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej”.

A czy składając wniosek, trzeba wiedzieć, z ilu cyfr składa się nr REGON? Nie, system „z automatu” przydzieli numer 9- lub 14-cyfrowy, zależy to bowiem od formy prawnej podmiotu czy miejsca działalności. 

REGON — jakie informacje zawiera?

Jak już wspomnieliśmy, nr REGON służy głównie do celów statystycznych i identyfikacyjnych, ale jego zastosowania są szersze. Warto między innymi wspomnieć, że znając ten numer, można łatwo przeszukać bazę REGON i znaleźć w niej szczegółowe informacje o podmiocie gospodarczym, w tym np.:

Podstawowe dane o podmiocie: Nazwa, adres siedziby, forma prawna, rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Status prawno-organizacyjny: Informacje o tym, czy podmiot jest aktywny, zawieszony czy zlikwidowany.

Struktura organizacyjna: W przypadku dużych przedsiębiorstw, numer REGON może ujawniać informacje o jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład firmy.

Gdzie jest wykorzystywany numer REGON?

Numer REGON jest używany w wielu różnych systemach administracyjnych i bazach danych. Choć jego rola nie jest dziś tak znacząca jak jeszcze kilka, kilkanaście lat temu – w wielu przypadkach zastąpił go numer NIP, to jednak wciąż pozostaje istotną kwestią z punktu widzenia statystyki państwa czy obrotu gospodarczego.

Dzisiaj REGON wykorzystywany jest na przykład przez przedsiębiorców przy korzystaniu z rejestrów publicznych takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Numer REGON używany jest także do identyfikacji podmiotów gospodarczych w transakcjach finansowych, co ułatwia realizację płatności i innych operacji bankowych.

Przedsiębiorcy dobrze wiedzą, że swój numer REGON trzeba podać także przy niektórych procedurach administracyjnych. Składanie wniosków, zawieranie umów z instytucjami publicznymi czy ubieganie się o różne licencje i zezwolenia wiąże się zwykle z obowiązkiem podania danych rejestrowych (KRS, NIP, REGON).

Wpis do rejestru REGON jest ważny!

Posiadanie numeru REGON jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce; bez niego nie można legalnie prowadzić działalności gospodarczej. Numer REGON ułatwia identyfikację firmy, co jest niezbędne w kontaktach z urzędami, bankami, kontrahentami. Nie można zapomnieć o statystyce publicznej – nr ten umożliwia rzetelną sprawozdawczość, co z punktu widzenia państwa pozwala na rzetelne monitorowanie i analizowanie kondycji gospodarki.