Skontaktuj się z nami: +48 666 885 991

PL EN

Czy PPK jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników?

W dzisiejszym artykule poruszymy temat Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli popularnie zwanego PPK. Jeśli jesteście pracownikami lub pracodawcami, na pewno wiele razy słyszeliście o tym programie i zastanawialiście się, jakie są wasze obowiązki i korzyści związane z jego uczestnictwem. Dlatego właśnie postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi i odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące PPK. Pierwsze pytanie, które sobie zadamy to: kto jest objęty obowiązkiem korzystania z PPK? Czy dotyczy to wszystkich pracowników czy tylko wybranych grup zawodowych? Następnie dowiemy się, czy pracownicy mają możliwość rezygnacji z udziału w tym programie oraz jakie są obowiązki pracodawcy związane z PPK. Kolejnym zagadnieniem, które omówimy, będą konsekwencje nieuczestnictwa w PPK. Czy istnieją jakiekolwiek sankcje dla pracowników, którzy nie chcą brać udziału w tym programie? A może lepiej jest jednak skorzystać z oferowanych przez niego korzyści? Rozmawiając o korzyściach płynących z uczestnictwa w PPK, przyjrzymy się różnym aspektom tego programu. Czy jest on opłacalny dla pracowników? Jakie są możliwości oszczędzania i inwestowania w ramach PPK? Czy warto brać udział w tym programie, czy może lepiej szukać innych sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej? Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na te pytania, to zapraszamy do dalszej lektury. W naszym artykule postaramy się przedstawić Wam najważniejsze informacje na temat PPK oraz podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego programu. Bądźcie z nami i dowiedzcie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć o Programie Pracowniczych Planów Kapitałowych!

Kto jest objęty obowiązkiem korzystania z PPK?
Czy pracownicy mogą zrezygnować z PPK?
Jakie są obowiązki pracodawcy związane z PPK?
Jakie są konsekwencje nieuczestnictwa w PPK?
Korzyści płynące z uczestnictwa w PPK.
Czy PPK jest opłacalne dla pracowników?

Kto jest objęty obowiązkiem korzystania z PPK?

Obowiązek korzystania z PPK dotyczy wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że każdy pracownik, niezależnie od wieku czy wysokości wynagrodzenia, musi uczestniczyć w Programie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to ważne narzędzie mające na celu zapewnienie większej stabilności finansowej pracownikom w przyszłości.

Jednak istnieją pewne wyjątki od obowiązku korzystania z PPK. Pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub pobierają już świadczenie emerytalne, nie muszą uczestniczyć w programie. Ponadto, jeśli pracownik jest objęty innym systemem oszczędzania na cele emerytalne, również może zrezygnować z PPK. W takim przypadku należy jednak pamiętać o konsekwencjach finansowych i możliwości utraty dodatkowego wsparcia na przyszłość.

Warto również wspomnieć o tym, że obowiązek korzystania z PPK dotyczy zarówno pracodawców prywatnych jak i sektora publicznego. Niezależnie od branży czy rodzaju działalności firmy, każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzić Program Pracowniczych Planów Kapitałowych dla swoich pracowników. Jest to ważna inwestycja w przyszłość pracowników, która ma na celu zapewnienie im większej stabilności finansowej po zakończeniu aktywności zawodowej.

Czy pracownicy mogą zrezygnować z PPK?

Pracownicy mają prawo do zrezygnowania z uczestnictwa w PPK, jednak warto dobrze przemyśleć taką decyzję. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych został stworzony w celu zapewnienia pracownikom dodatkowego źródła oszczędności na emeryturę. Dzięki regularnym wpłatom pracodawcy i pracownika, kapitał gromadzony w PPK może znacznie zwiększyć wysokość świadczeń emerytalnych. Rezygnacja z udziału w programie oznacza utratę możliwości korzystania z tych dodatkowych oszczędności.

Jednak istnieją sytuacje, w których pracownik może chcieć zrezygnować z PPK. Na przykład, jeśli ma już inne formy oszczędzania na emeryturę, które uważa za bardziej opłacalne lub elastyczne. W takim przypadku warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby dokładnie ocenić konsekwencje rezygnacji z PPK i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojej sytuacji finansowej.

Warto również pamiętać, że rezygnacja z PPK nie jest decyzją ostateczną. Pracownik może ponownie przystąpić do programu w przyszłości, jeśli zmieni zdanie lub jego sytuacja finansowa ulegnie zmianie. Ważne jest jednak mieć świadomość, że w przypadku rezygnacji z PPK i późniejszego przystąpienia do programu, gromadzenie kapitału rozpocznie się od nowa, co może wpłynąć na wysokość ostatecznej emerytury.

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z PPK?

Pracodawcy mają wiele obowiązków związanych z PPK, które muszą spełnić w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu. Przede wszystkim, pracodawca musi dokonać rejestracji PPK i zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie, musi on przekazywać regularne składki na indywidualne konta pracowników, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ważnym obowiązkiem jest również prowadzenie dokumentacji dotyczącej PPK oraz udzielanie informacji pracownikom na temat programu.

Kolejnym ważnym zadaniem pracodawcy jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami zgromadzonymi w ramach PPK. Musi on także zawrzeć umowę z tą instytucją i monitorować jej działania w zakresie zarządzania funduszem. Pracodawca ma również obowiązek przekazywania informacji o zmianach personalnych w firmie, takich jak przyjęcie nowego pracownika lub zwolnienie istniejącego, aby odpowiednio dostosować składki i konta uczestników.

Ważną kwestią jest także organizowanie szkoleń dla pracowników na temat PPK oraz udzielanie im wsparcia w przypadku pytań lub problemów związanych z programem. Pracodawca powinien być gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i zapewnić pracownikom pełne zrozumienie zasad i korzyści płynących z uczestnictwa w PPK. Wreszcie, pracodawca musi regularnie monitorować i kontrolować przestrzeganie wszystkich obowiązków związanych z PPK, aby uniknąć jakichkolwiek konsekwencji prawnych.

Jakie są konsekwencje nieuczestnictwa w PPK?

Jakie są konsekwencje nieuczestnictwa w PPK? To pytanie nurtuje wielu pracowników, którzy zastanawiają się, czy warto brać udział w tym programie. Odpowiedź na to pytanie jest dość jednoznaczna – nieuczestnictwo w PPK może wiązać się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, pracownicy, którzy nie korzystają z PPK, tracą możliwość otrzymania dodatkowych środków na emeryturę. Program ten ma na celu zapewnienie większej stabilności finansowej po zakończeniu aktywności zawodowej, dlatego rezygnacja z uczestnictwa może prowadzić do mniejszych świadczeń emerytalnych.

Ponadto, nieuczestnictwo w PPK może wpływać na relacje między pracownikiem a pracodawcą. W przypadku gdy firma oferuje program PPK i pracownik decyduje się na jego rezygnację, może to być postrzegane jako brak zaangażowania i lojalności wobec firmy. Może to mieć negatywny wpływ na ocenę pracy oraz perspektywy rozwoju zawodowego. Dlatego warto dobrze przemyśleć swoją decyzję i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Ostatnią konsekwencją nieuczestnictwa w PPK jest utrata możliwości skorzystania z dodatkowych korzyści, jakie program ten oferuje. Pracownicy uczestniczący w PPK mogą liczyć na wpłaty pracodawcy oraz państwa, co przekłada się na większe oszczędności na emeryturę. Dodatkowo, środki zgromadzone w ramach PPK są chronione przed zajęciem przez wierzycieli, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla pracowników. Nieuczestnictwo w programie oznacza utratę tych potencjalnych korzyści, które mogłyby znacznie poprawić sytuację finansową po zakończeniu pracy zawodowej.

Korzyści płynące z uczestnictwa w PPK.

Uczestnictwo w PPK niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jedną z najważniejszych zalet jest możliwość oszczędzania na emeryturę. Dzięki regularnym wpłatom do PPK, pracownicy mają szansę zbudować dodatkowe źródło dochodu na późniejsze lata. To szczególnie istotne w obliczu rosnącej długości życia i niepewności dotyczącej przyszłości systemu emerytalnego.

Ponadto, uczestnictwo w PPK może być również korzystne pod względem podatkowym. Wpłaty dokonywane przez pracownika są odliczane od podstawy opodatkowania, co oznacza mniejsze obciążenie podatkowe. Dodatkowo, pracodawcy mogą dobrowolnie dofinansowywać konta pracowników, co stanowi dodatkowy bonus finansowy.

Kolejną korzyścią płynącą z uczestnictwa w PPK jest możliwość skorzystania z programów lojalnościowych oferowanych przez instytucje finansowe. Pracownicy mogą otrzymać premie lub dodatkowe świadczenia za aktywne uczestnictwo w programie oraz za osiąganie określonych celów oszczędnościowych. To motywuje do regularnego oszczędzania i pozwala cieszyć się dodatkowymi korzyściami finansowymi.

Czy PPK jest opłacalne dla pracowników?

Wielu pracowników zastanawia się, czy uczestnictwo w PPK jest opłacalne dla nich. Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej każdego pracownika. Jednak warto zauważyć, że PPK oferuje wiele korzyści, które mogą przeważyć nad ewentualnymi kosztami.

Jedną z największych zalet PPK jest możliwość oszczędzania na emeryturę. System ten umożliwia regularne odkładanie pieniędzy, które będą dostępne po przejściu na emeryturę. Dzięki temu pracownicy mają szansę zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu w późniejszym okresie życia. Ponadto, wpłaty do PPK są zwolnione z podatku dochodowego, co może stanowić dodatkowy atut dla osób chcących maksymalnie wykorzystać swoje środki finansowe.

Kolejną korzyścią płynącą z uczestnictwa w PPK jest możliwość skorzystania z tzw. „dopłat pracodawcy”. Pracodawcy mają obowiązek dokonywać wpłat na rzecz PPK swoich pracowników i często decydują się na dodatkowe dopłaty, które zwiększają wartość zgromadzonego kapitału. To oznacza, że pracownicy mogą liczyć na dodatkowe środki, które mogą być wykorzystane na różne cele, np. na zakup mieszkania czy sfinansowanie edukacji.

Kogo można uznać za osobę współpracującą?

Definicję osoby współpracującej zawierają przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Definicję tę precyzuje orzecznictwo Sądu Najwyższego. 

O współpracy przy działalności gospodarczej można mówić wówczas, gdy występują łącznie: 

 • istotny ciężar gatunkowy działań współpracownika, które nie mogą mieć charakteru wtórnego (charakter wtórny ma np. czynność wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane); 
 • bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej; 
 • stabilność i zorganizowanie; 
 • znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót. 

Współpracujący musi mieć istotny wpływ na prowadzoną przez małżonka działalność. 

Wartość działania w ramach współpracy musi być znacząca. 

Źródło: http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20UK%20134-08-1.pdf

Z terminem „współpraca” wiąże się także cecha stałości – stabilności ekonomiczno-zawodowej osoby zainteresowanej. 

Zasadne jest też przyjęcie, że wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się zorganizowaniem i pewną ciągłością. 

Nie może zatem stanowić w sensie prawnym współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej sporadyczne, podejmowane okazjonalnie, zajmujące nikłą ilość czasu wystawianie faktur, czy wydawanie ad hoc (gdy nie ma pracownika) towaru. 

Znaczenie gospodarcze, organizacyjne i stabilność takich działań są znikome i nie kwalifikują się do oceny, iż w sensie prawnym dochodzi do „współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej”. 

Aby więc ocenić, czy pomoc świadczona przez małżonka może być uznawana za współpracę w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należy uwzględnić nie tylko charakter i rodzaj czynności podejmowanych przez członka rodziny, ale także czas potrzebny na ich wykonanie, ich wartość i zorganizowanie. 

Na taką ocenę nie wpływa fakt zawarcia umowy o pracę czy zlecenia. 

Należy odnieść się także do obowiązków małżonków wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, bowiem wspólne działanie małżonków jest naturalnym elementem rodziny, mającym swoje uzasadnienie gospodarcze i społeczne. Okazjonalna pomoc, jaką świadczy osobie prowadzącej działalność gospodarczą w tej działalności jego małżonek, prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe, stanowi konsekwencję obowiązku małżonków do wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Nie można więc każdej pomocy kwalifikować jako „współpraca przy działalności gospodarczej”, bez uwzględnienia obowiązków małżeńskich.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Łodzi, które świadczy usługi księgowe, ale również usługi kadrowe oraz płacowe. Płace i stosowanie prawa pracy to dla nas codzienność.

Nasz adres: Biuro Rachunkowe IPSUM, ul. Brukowa 12, Łódź. www.biuro-ipsum.pl

Zgodnie z podpisaną Ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa oraz informacją o zamknięciu od poniedziałku placówek oświatowych w Polsce, rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy (14-dniowy) zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie wliczał się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Aby uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień kalendarzowy sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Łodzi, które świadczy usługi księgowe, ale również usługi kadrowe oraz płacowe. Płace i stosowanie prawa pracy to dla nas codzienność.

Nasz adres: Biuro Rachunkowe IPSUM, ul. Brukowa 12, Łódź.

Umowy cywilnoprawne odgrywają istotną rolę i regulują różnorodne aspekty współpracy między stronami. Dwie najpopularniejsze formy takich umów to umowa o dzieło i umowa zlecenia.

Choć często stosowane zamiennie, różnią się one dość znacznie, zarówno pod względem prawnym, jak i praktycznym. Warto znać te różnice, bez względu na to, czy jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, pracodawcą czy pracownikiem. Przyjrzymy się bliżej, czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia, jakie są ich główne cechy, a także jakie konsekwencje niosą za sobą dla obu stron. Dzięki temu łatwiej będzie wybrać odpowiednią formę współpracy, dostosowaną do specyfiki wykonywanych zadań i oczekiwań.

Najważniejsze różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło:

 

UMOWA-ZLECENIE

 • zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania i nie ponosi odpowiedzialności za efekt,
 • w umowie wskazywane jest miejsce, w którym będzie wykonywane zlecenie.

UMOWA O DZIEŁO:

 • wykonawca dzieła jest zobligowany do osiągnięcia konkretnego rezultatu, za który zamawiający wypłaci wynagrodzenie (w umowie warto ustalić szczegóły samego dzieła),
 • najczęściej wykonawca decyduje o tym, gdzie i kiedy pracuje.

Od 01.01.2018 została znacznie ograniczona możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich — w zasadzie można je stosować tylko i wyłącznie w poniższych dziedzinach. Jeżeli zawarta umowa mieści się w poniższym zakresie, w jej treści powinien być punkt dotyczący przeniesienia tych praw.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, 50% koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane tylko w przypadku gdy przychody uzyskiwane są z tytułu działalności:

 1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
 3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
 4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów
 5. publicystycznej.

Jeśli uzyskane przez podatnika przychody nie będą mogły być zakwalifikowane do jednej z wymienionych dziedzin, nie będzie możliwe zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zapraszamy do współpracy z nami!! Nasze biuro rachunkowe w Łodzi, ul. Brukowa 12 wyręczy wszystkie firmy współpracujące na powyższych zasadach.

Rozliczymy płace, pomożemy w wystawieniu rachunków do umów zleceń i o dzieło.